Convert blir en del av Pearl Group Les mer

 

Personvernserklæring


Denne personvernerklæringen gjelder for PearlConvert AS og angir hvilke opplysninger vi registrerer om deg , når, hva vi bruker opplysningene til og hvem du kan kontakte hvis det er noe du lurer på.


Personvernerklæring til www.pearlconvert.no/

Denne nettsiden samler inn noen personopplysninger fra sine brukere.

1. Eier og datakontrollør

PearlConvert AS, Lysaker Torg 45, 1366 Lysaker

Kontaktperson for detaljer relatert til personvern/GDPR: torkel@pearlconvert.no 

 

2. Datatyper som samles inn

Blant typene personopplysninger som denne nettsiden samler inn, av seg selv eller gjennom tredjeparter, spores: antall brukere; by; enhetsinformasjon; øktstatistikk; nettleserinformasjon; bruksdata; epostadresse; telefonnummer; fornavn; etternavn; yrke; nåværende by; selskapsnavn; land.

Fullstendige detaljer om hver type personopplysninger som samles inn er gitt i de dedikerte delene av denne personvernerklæringen eller i spesifikke forklaringstekster som vises før datainnsamlingen.
Personopplysninger kan leveres fritt av brukeren, eller, i tilfelle bruksdata, samles inn automatisk ved bruk av denne nettsiden.

Med mindre annet er spesifisert, er alle data som forespørres av denne nettsiden obligatoriske, og unnlatelse av å oppgi disse dataene kan gjøre det umulig for dette nettstedet å tilby sine tjenester. I tilfeller der dette nettstedet spesifikt sier at noen data ikke er obligatoriske, står brukerne fritt til å ikke kommunisere disse dataene uten konsekvenser for tilgjengeligheten eller funksjonen til tjenesten.

Brukere som er usikre på hvilke personopplysninger som er obligatoriske, er kan kontakte oss. Enhver bruk av informasjonskapsler – eller andre sporingsverktøy – på denne nettsiden eller av eierne av tredjepartstjenester brukt på denne nettsiden tjener det formål å tilby tjenesten som kreves av brukeren, i tillegg til andre formål beskrevet i dette dokumentet og i retningslinjene for informasjonskapsler, hvis tilgjengelig.

Brukere er ansvarlige for tredjeparts personopplysninger innhentet, publisert eller delt gjennom denne nettsiden og bekrefter at de har tredjepartens samtykke til å gi dataene til eieren.

 

3. Behandling av data

3.1 Metoder for behandling

Eieren tar passende sikkerhetstiltak for å forhindre uautorisert tilgang, avsløring, modifikasjon eller uautorisert ødeleggelse av dataene.

Databehandlingen utføres ved hjelp av datamaskiner og/eller IT- verktøy, etter organisatoriske prosedyrer og moduser som er strengt knyttet til de angitte formålene. I tillegg til eieren, kan dataene i noen tilfeller være tilgjengelige for visse typer ansvarlige personer som er involvert i driften av denne nettsiden (administrasjon, salg, markedsføring, juridisk, systemadministrasjon) eller eksterne parter (som tredjeparttekniske tjenesteleverandører, hostingleverandører, IT-selskaper, kommunikasjonsbyråer) utpekt, om nødvendig, som databehandlere av eieren. Den oppdaterte listen over disse partene kan til enhver tid bes om fra eieren.

3.2 Rettslig grunnlag for behandling

Eieren kan behandle personopplysninger knyttet til brukere hvis ett av følgende gjelder:

 • Brukere har gitt sitt samtykke for ett eller flere spesifikke formål. Merk: I henhold til noen lover kan eieren ha tillatelse til å behandle personopplysninger inntil brukeren motsetter seg slik behandling («opt-out»), uten å måtte be om samtykke eller noe annet av følgende juridiske grunnlag. Dette gjelder imidlertid ikke når behandlingen av personopplysninger er underlagt europeisk databeskyttelseslov;

 • levering av data er nødvendig for gjennomføringen av en avtale med brukeren og/eller for eventuelle forpliktelser før kontrakten;

 • behandling er nødvendig for å overholde en juridisk forpliktelse som eieren er underlagt;

 • behandlingen er knyttet til en oppgave som utføres i allmennhetens interesse eller i utøvelse av offentlig myndighet som er tillagt eieren;

 • behandling er nødvendig for formålet med legitime interesser som følges av eieren eller av en tredjepart. 

Eieren hjelper uansett gjerne med å avklare det konkrete rettslige grunnlaget som gjelder for behandlingen, og spesielt om levering av personopplysninger er et lov- eller kontraktsmessig krav, eller et krav som er nødvendig for å inngå kontrakt.

3.3 Sted

Dataene behandles på eierens driftskontorer og på andre steder der partene som er involvert i behandlingen befinner seg.

Avhengig av brukerens plassering, kan dataoverføring innebære overføring av brukerens data til et annet land enn deres eget. For å finne ut mer om behandlingsstedet for slike overførte data, kan brukere sjekke delen som inneholder detaljer om behandlingen av personopplysninger.

Brukere har også rett til å få informasjon om det juridiske grunnlaget for dataoverføringer til et land utenfor EU, til enhver internasjonal organisasjon styrt av folkeretten eller opprettet av to eller flere land, for eksempel FN, og om sikkerhetstiltakene som er tatt av eieren for å beskytte sine data.

Hvis en slik overføring finner sted, kan brukere finne ut mer ved å sjekke de relevante delene av dette dokumentet eller spørre eieren ved å bruke informasjonen gitt i kontaktdelen.

3.4 Oppbevaringstid

Personopplysninger skal behandles og oppbevares så lenge det kreves av formålet de er samlet inn for.

Derfor:

 • Personopplysninger som samles inn for formål knyttet til utførelsen av en kontrakt mellom eieren og brukeren skal oppbevares inntil slik kontrakt er fullstendig utført.

 • Personopplysninger som samles inn for formålet med eierens legitime interesser skal oppbevares så lenge det er nødvendig for å oppfylle slike formål. Brukere kan finne spesifikk informasjon om de legitime interessene som eieren forfølger i de relevante delene av dette dokumentet eller ved å kontakte eieren. 

Eieren har lov til å beholde personopplysninger i en lengre periode når brukeren har gitt samtykke til slik behandling, så lenge slikt samtykke ikke trekkes tilbake. Videre kan eieren være forpliktet til å oppbevare personopplysninger i en lengre periode når det kreves for å utføre en juridisk forpliktelse eller etter ordre fra en myndighet.

Når oppbevaringsperioden utløper, skal personopplysninger slettes. Retten til innsyn, rett til sletting, rett til retting og rett til dataportabilitet kan derfor ikke håndheves etter utløpet av oppbevaringsperioden.

3.5 Markedskommunikasjon og nyhetsbrev

Hvis brukeren godtar markedskommunikasjon fra eieren, vil eieren kunne bruke brukerens data i annonseringsøyesmed, nyhetsbrevlister og annet markedsrelatert. Dette varer helt til brukeren selv trekker tilbake samtykke for markedskommunikasjon.

 

4. Formålet med behandlingen

Dataene om brukeren samles inn for å tillate eieren å yte tjenesten sin, overholde sine juridiske forpliktelser, svare på håndhevingsforespørsler, beskytte sine rettigheter og interesser (eller de til brukerne eller tredjeparter), oppdage ondsinnet eller uredelig aktivitet, samt følgende: Analytics, Brukerdatabaseadministrasjon, Håndtering av kontakter og sending av meldinger, remarketing og atferdsmålretting, annonsering og heatmapping og måling av besøk.

For spesifikk informasjon om personopplysningene som brukes for hvert formål, kan brukeren henvise til avsnittet "Detaljert informasjon om behandling av personopplysninger".

 

5. Detaljert informasjon om behandling av personopplysninger

Personopplysninger samles inn for følgende formål og ved bruk av følgende tjenester:

5.1 Annonsering

Denne typen tjenester gjør at brukerdata kan brukes til reklamekommunikasjon. 

Dette betyr ikke at alle personopplysninger brukes til dette formålet. Informasjon og bruksbetingelser er vist nedenfor.

Noen av tjenestene oppført nedenfor kan bruke sporing for å identifisere brukere, eller de kan bruke atferdsretargeting-teknikken, dvs. vise annonser skreddersydd for brukerens interesser og oppførsel, inkludert de som oppdages utenfor denne nettsiden. For mer informasjon, vennligst sjekk personvernreglene til de relevante tjenestene.

Tjenester av denne typen gir vanligvis muligheten til å velge bort slik sporing. I tillegg til eventuelle avmeldingsfunksjoner som tilbys av noen av tjenestene nedenfor, kan brukere lære mer om hvordan man generelt velger bort interessebasert annonsering i den dedikerte delen "Hvordan velge bort interessebasert annonsering" i dette dokumentet.

5.1.2 LinkedIn-annonser (LinkedIn Ireland Unlimited Company)

LinkedIn Ads er en reklametjeneste levert av LinkedIn Ireland Unlimited Company.

Personopplysninger behandlet: sporing; bruksdata.

Behandlingssted: Irland – Retningslinjer for personvern Velg bort .

 

5.2 Analyse og statistikk

Tjenestene i denne delen gjør det mulig for eieren å overvåke og analysere nettrafikk og kan brukes til å holde oversikt over brukeradferd.

5.2.1 Google Analytics 4 (Google Ireland Limited)

Google Analytics 4 er en nettanalysetjeneste levert av Google Ireland Limited ("Google"). Google bruker dataene som samles inn til å spore og undersøke bruken av dette nettstedet, for å utarbeide rapporter om dets aktiviteter og dele dem med andre Google-tjenester.

Google kan bruke dataene som samles inn til å kontekstualisere og tilpasse annonsene til sitt eget annonsenettverk. I Google Analytics 4 brukes IP-adresser ved innsamlingstidspunktet og deretter forkastet før data logges på et datasenter eller server. Brukere kan lære mer ved å konsultere Googles offisielle dokumentasjon .

Personopplysninger behandlet: nettleserinformasjon; by; enhetsinformasjon; antall brukere; øktstatistikk.

Behandlingssted: Irland – Personvernerklæring Velg bort .

5.2.2 HubSpot Analytics (HubSpot, Inc.)

HubSpot Analytics er en analysetjeneste levert av HubSpot, Inc.

Personopplysninger behandlet: sporing; bruksdata.

Behandlingssted: USA – Retningslinjer for personvern Velg bort .

5.2.3 Facebook Ads-konverteringssporing (Facebook-piksel) (Meta Platforms Ireland Limited)

Facebook Ads-konverteringssporing (Facebook pixel) er en analysetjeneste levert av Meta Platforms Ireland Limited som kobler data fra Meta-annonseringsnettverket med handlinger utført på denne nettsiden. Facebook-pikselen sporer konverteringer som kan tilskrives annonser på Facebook, Instagram og Audience Network.

Personopplysninger behandlet: sporing; bruksdata.

Behandlingssted: Irland – Retningslinjer for personvern .

5.2.4 Hotjar-skjemaanalyse og -konverteringstrakter (Hotjar Ltd.)

Hotjar er en analysetjeneste levert av Hotjar Ltd.
Hotjar hedrer generiske ikke spor-overskrifter. Dette betyr at nettleseren din kan fortelle skriptet at det ikke samler inn noen av dataene dine. Dette er en innstilling som er tilgjengelig i alle større nettlesere. Finn Hotjars frameldingsinformasjon her .

Personopplysninger behandlet: sporing; bruksdata.

Behandlingssted: Malta – Personvernerklæring Velg bort .

5.2.5 LinkedIn-konverteringssporing (LinkedIn Insight Tag) (LinkedIn Corporation)

LinkedIn-konverteringssporing (LinkedIn Insight Tag) er en analyse- og atferdsmålrettingstjeneste levert av LinkedIn Corporation som kobler data fra LinkedIns annonseringsnettverk med handlinger utført på denne nettsiden. LinkedIn Insight-taggen sporer konverteringer som kan tilskrives LinkedIn-annonser og gjør det mulig å målrette brukergrupper på grunnlag av deres tidligere bruk av dette nettstedet.

Brukere kan velge bort funksjoner for atferdsmålretting gjennom enhetsinnstillingene, LinkedIn-kontoinnstillingene eller ved å besøke AdChoices opt-out-siden .

Personopplysninger behandlet: enhetsinformasjon; sporing; bruksdata.

Behandlingssted: USA – Retningslinjer for personvern .

5.3 Remarketing og atferdsmålretting

Denne typen tjenester lar dette nettstedet og dets partnere informere, optimalisere og vise annonser basert på tidligere bruk av denne nettsiden av brukeren.

Denne aktiviteten tilrettelegges ved å spore bruksdata og ved å bruke sporere for å samle inn informasjon som deretter overføres til partnerne som administrerer remarketing- og atferdsmålrettingsaktiviteten. Noen tjenester tilbyr et remarketingalternativ basert på e-postadresselister.

Tjenester av denne typen gir vanligvis muligheten til å velge bort slik sporing. I tillegg til eventuelle avmeldingsfunksjoner som tilbys av noen av tjenestene nedenfor, kan brukere lære mer om hvordan man generelt velger bort interessebasert annonsering i den dedikerte delen "Hvordan velge bort interessebasert annonsering" i dette dokumentet.

5.3.1 Facebook-remarketing (Meta Platforms Ireland Limited)

Facebook Remarketing er en remarketing og atferdsmålrettingstjeneste levert av Meta Platforms Ireland Limited som kobler aktiviteten til dette nettstedet med Facebooks annonsenettverk.

Personopplysninger behandlet: sporing; bruksdata.

Behandlingssted: Irland – Personvernerklæring Velg bort .

5.3.2 Retargeting av LinkedIn-nettsted (LinkedIn Corporation)

LinkedIn Website Retargeting er en remarketing og atferdsmålrettingstjeneste levert av LinkedIn Corporation som kobler aktiviteten til dette nettstedet med LinkedIns annonseringsnettverk.

Personopplysninger behandlet: sporing; bruksdata.

Behandlingssted: USA – Retningslinjer for personvern Velg bort .

5.4 Administrere kontakter og sende meldinger

Denne typen tjenester gjør det mulig å administrere en database med e-postkontakter, telefonkontakter eller annen kontaktinformasjon for å kommunisere med brukeren.


Disse tjenestene kan også samle inn data om datoen og klokkeslettet da meldingen ble sett av brukeren, samt når brukeren interagerte med den, for eksempel ved å klikke på lenker inkludert i meldingen.

5.4.1 HubSpot Email (HubSpot, Inc.)

HubSpot Email er en tjeneste for administrasjon av e-postadresser og meldingssending levert av HubSpot, Inc.

Personopplysninger behandlet: e-postadresse; bruksdata.

Behandlingssted: USA – Retningslinjer for personvern .

5.5 Administrere kontakter og sende meldinger

Denne typen tjenester lar eieren bygge brukerprofiler ved å starte fra en e-postadresse, et personlig navn eller annen informasjon som brukeren gir til denne nettsiden, samt spore brukeraktiviteter gjennom analysefunksjoner. Disse personopplysningene kan også matches med offentlig tilgjengelig informasjon om brukeren (som sosiale nettverks profiler) og brukes til å bygge private profiler som eieren kan vise og bruke for å forbedre denne nettsiden.


Noen av disse tjenestene kan også muliggjøre sending av tidsbestemte meldinger til brukeren, for eksempel e-poster basert på spesifikke handlinger utført på denne nettsiden.

5.5.1 HubSpot CRM (HubSpot, Inc.)

HubSpot CRM er en brukerdatabaseadministrasjonstjeneste levert av HubSpot, Inc.

Personopplysninger behandlet: firmanavn; land;nåværende by; epostadresse; fornavn; etternavn; telefonnummer; yrke; bruksdata.

Behandlingssted: USA – Retningslinjer for personvern .

5.5.2 HubSpot Lead Management (HubSpot, Inc.)

HubSpot Lead Management er en brukerdatabaseadministrasjonstjeneste levert av HubSpot, Inc.

Personopplysninger behandlet: by; selskapsnavn; land; epostadresse; fornavn; etternavn; telefonnummer; yrke; bruksdata.

Behandlingssted: USA – Retningslinjer for personvern .

5.6 Varmekartlegging og måling av besøk

Varmekarttjenester brukes til å vise områdene på denne nettsiden som brukere oftest samhandler med. Dette viser hvor interessepunktene er. Disse tjenestene gjør det mulig å overvåke og analysere nettrafikk og holde oversikt over brukeradferd.

Noen av disse tjenestene kan ta opp økter og gjøre dem tilgjengelige for senere visuell avspilling.

5.6.1 Hotjar varmekart og opptak (Hotjar Ltd.)

Hotjar er en sesjonsopptak og varmekartleggingstjeneste levert av Hotjar Ltd.

Hotjar hedrer "Do Not Track". Dette betyr at nettleseren kan fortelle skriptet at det ikke samler inn noen av brukerens data. Dette er en innstilling som er tilgjengelig i alle større nettlesere. Finn Hotjars avmeldingsinformasjon her .

Personopplysninger behandlet: sporing; bruksdata; ulike typer data som spesifisert i personvernerklæringen til tjenesten.

Behandlingssted: Malta – Personvernerklæring Velg bort .

 

 

6. Informasjon om å velge bort interessebasert annonsering

I tillegg til eventuelle avmeldingsfunksjoner som tilbys av noen av tjenestene som er oppført i dette dokumentet, kan brukere følge instruksjonene gitt av YourOnlineChoices (EU), Network Advertising Initiative (US) og Digital Advertising Alliance (US) eller andre lignende initiativer. Slike initiativ lar brukere velge sporingspreferanser for de fleste annonseringsverktøyene. Eieren anbefaler derfor at brukerne bruker disse ressursene i tillegg til informasjonen som er gitt i dette dokumentet.

Digital Advertising Alliance tilbyr en applikasjon kalt AppChoices som hjelper brukere med å kontrollere interessebasert annonsering på mobilapper.

Brukere kan også velge bort visse annonseringsfunksjoner gjennom gjeldende enhetsinnstillinger, for eksempel enhetens annonseringsinnstillinger for mobiltelefoner eller annonseinnstillinger generelt.

 

7. Brukernes rettigheter

Brukere kan utøve visse rettigheter angående dataene deres behandlet av eieren.

Spesielt har brukere rett til å gjøre følgende:

 • Trekke tilbake samtykket deres når som helst. Brukere har rett til å trekke tilbake samtykke der de tidligere har gitt sitt samtykke til behandlingen av deres personopplysninger.

 • Protestere mot behandling av deres data. Brukere har rett til å protestere mot behandlingen av deres data dersom behandlingen utføres på et annet rettslig grunnlag enn samtykke. Ytterligere detaljer er gitt i den dedikerte delen nedenfor.

 • Få tilgang til dataene deres. Brukere har rett til å lære om data behandles av eieren, få avsløring angående visse aspekter ved behandlingen og få en kopi av dataene som behandles.

 • Søke retting. Brukere har rett til å verifisere nøyaktigheten til dataene deres og be om at de oppdateres eller korrigeres.

 • Begrens behandlingen av deres data. Brukere har rett til, under visse omstendigheter, å begrense behandlingen av dataene deres. I dette tilfellet vil ikke eieren behandle opplysningene sine til andre formål enn å lagre dem.

 • Få deres personlige data slettet eller på annen måte fjernet. Brukere har rett til, under visse omstendigheter, å få slettet dataene deres fra eieren.

 • Motta dataene deres og få dem overført til en annen behandlingsansvarlig. Brukere har rett til å motta dataene sine i et strukturert, vanlig brukt og maskinlesbart format og, hvis det er teknisk mulig, å få det overført til en annen kontroller uten noen hindring. Denne bestemmelsen gjelder forutsatt at opplysningene behandles på automatiserte måter og at behandlingen er basert på brukerens samtykke, på en kontrakt som brukeren er en del av eller på forpliktelser før kontrakten.

 • Send inn en klage. Brukere har rett til å fremme et krav til deres databeskyttelsesmyndighet (feks. Datatilsynet).

7.1 Detaljer om retten til å protestere mot behandling

Der personopplysninger behandles for en offentlig interesse, i utøvelse av en offisiell myndighet som eier eieren eller for formålet med de legitime interessene som forfølges av eieren, kan brukere protestere mot slik behandling ved å gi en grunn knyttet til deres spesielle situasjon for å begrunne innsigelsen.

Brukere må imidlertid vite at dersom deres personopplysninger behandles for direkte markedsføringsformål, kan de motsette seg denne behandlingen når som helst uten å gi noen begrunnelse. For å finne ut om eieren behandler personopplysninger for direkte markedsføringsformål, kan brukere henvise til de relevante delene av dette dokumentet.

7.2 Hvordan utøve disse rettighetene

Eventuelle forespørsler om å utøve brukerrettigheter kan rettes til eieren via kontaktdetaljene i dette dokumentet. Disse forespørslene kan utøves gratis og vil bli adressert av eieren så tidlig som mulig og alltid innen en måned.

 

8. Ytterligere informasjon om datainnsamling og behandling

8.1 Rettslige skritt

Brukerens personopplysninger kan brukes til juridiske formål av eieren i retten eller i stadier som fører til mulige rettslige skritt som oppstår på grunn av feil bruk av denne nettsiden eller de relaterte tjenestene.


Brukeren erklærer å være klar over at eieren kan bli pålagt å avsløre personopplysninger på forespørsel fra offentlige myndigheter.

8.2 Ytterligere informasjon om brukerens personopplysninger

I tillegg til informasjonen i denne personvernerklæringen, kan denne nettsiden gi brukeren tilleggsinformasjon og kontekstuell informasjon om bestemte tjenester eller innsamling og behandling av personopplysninger på forespørsel.

8.3 Systemlogger og vedlikehold

For drift- og vedlikeholdsformål kan denne nettsiden og eventuelle tredjepartstjenester samle inn filer som registrerer interaksjon med denne nettsiden (systemlogger) bruker andre personopplysninger (som IP-adressen) til dette formålet.

8.4 Informasjon som ikke finnes i denne policyen

Flere detaljer om innsamling eller behandling av personopplysninger kan bes om fra eieren når som helst. Vennligst se kontaktinformasjonen i begynnelsen av dette dokumentet.

8.5 Hvordan "Do Not Track"-forespørsler håndteres

Dette nettstedet støtter ikke "Ikke spor"-forespørsler. 
For å finne ut om noen av tredjepartstjenestene den bruker oppfyller "Ikke spor"-forespørslene, vennligst les personvernreglene deres. 

Vi har imidlertid «CookieBot» innstallert, som gir brukeren en kontroll på hvilke sporinger som skal få kjøre. 

8.6 Endringer i denne personvernerklæringen

Eieren forbeholder seg retten til å gjøre endringer i denne personvernerklæringen når som helst ved å varsle sine brukere på denne siden og muligens på denne nettsiden og/eller - så langt det er teknisk og juridisk mulig - sende en melding til brukerne via enhver kontaktinformasjon som er tilgjengelig for eieren. Det anbefales på det sterkeste å sjekke denne siden ofte, med henvisning til datoen for siste endring oppført nederst.

Skulle endringene påvirke behandlingsaktiviteter utført på grunnlag av brukerens samtykke, skal eieren innhente nytt samtykke fra brukeren der det er nødvendig.

 

9. Definisjoner og juridiske referanser

Personlige data (eller data)

All informasjon som direkte, indirekte eller i forbindelse med annen informasjon – inkludert et personlig identifikasjonsnummer – gjør det mulig å identifisere eller identifisere en fysisk person.

 

Bruksdata

Informasjon som samles inn automatisk gjennom denne nettsiden (eller tredjepartstjenester brukt på denne nettsiden), som kan inkludere: IP-adressene eller domenenavnene til datamaskinene som brukes av brukerne som bruker denne nettsiden, URI-adressene (Uniform Resource Identifier), tidspunktet for forespørselen, metoden som ble brukt for å sende forespørselen til serveren, størrelsen på filen mottatt som svar, den numeriske koden som indikerer statusen til serverens svar (vellykket utfall, feil osv.), opprinnelseslandet, funksjonene til nettleseren og operativsystemet som brukes av brukeren, de ulike tidsdetaljene per besøk (f.eks. tiden brukt på hver side i applikasjonen) og detaljene om banen som følges i applikasjonen med spesiell referanse til sekvensen av besøkte sider og andre parametere om enhetens operativsystem og/eller brukerens IT-miljø.

 

Bruker

Personen som bruker denne nettsiden som, med mindre annet er spesifisert, faller sammen med datasubjektet.

 

Datasubjekt

Den fysiske personen som personopplysningene refererer til.

 

Databehandler (eller dataansvarlig)

Den fysiske eller juridiske personen, offentlig myndighet, byrå eller annet organ som behandler personopplysninger på vegne av behandlingsansvarlig, som beskrevet i denne personvernerklæringen.

 

Datakontrollør (eller eier)

Den fysiske eller juridiske personen, offentlig myndighet, etat eller annet organ som, alene eller sammen med andre, bestemmer formålene og midlene for behandlingen av personopplysninger, inkludert sikkerhetstiltakene knyttet til drift og bruk av denne nettsiden. Datakontrolløren, med mindre annet er spesifisert, er eieren av dette nettstedet.

 

Denne nettsiden

Måtene som brukerens personopplysninger samles inn og behandles på.

 

Tjeneste

Tjenesten som tilbys av dette nettstedet som beskrevet i de relative vilkårene (hvis tilgjengelig) og på denne siden.

 

Den europeiske union (eller EU)

Med mindre annet er spesifisert, inkluderer alle referanser til EU i dette dokumentet alle gjeldende medlemsland til EU og det europeiske økonomiske samarbeidsområdet.

 

Cookies

Informasjonskapsler er sporinger som består av små sett med data lagret i brukerens nettleser.

 

Sporing

Sporing indikerer hvilken som helst teknologi - f.eks. informasjonskapsler, unike identifikatorer, web-beacons, innebygde skript, e-tagger og fingeravtrykk - som muliggjør sporing av brukere, for eksempel ved å få tilgang til eller lagre informasjon på brukerens enhet.

 

Nåværende by

Gir tilgang til brukerens nåværende plassering.

 

Juridisk informasjon

Denne personvernerklæringen er utarbeidet basert på bestemmelser i flere lover, inkludert art. 13/14 i forordning (EU) 2016/679 (General Data Protection Regulation).

Denne personvernerklæringen gjelder utelukkende denne nettsiden, hvis ikke annet er oppgitt i dette dokumentet.

Sist oppdatert: 14. oktober 2022

 

Meld deg på nyhetsbrev!