Convert blir en del av Pearl Group Les mer

 

PIM & DAM


 PIM & DAM bidrar til å effektivisere og strukturere arbeidet med å oppdatere, vedlikeholde og bruke produktinformasjon og digitale mediefiler.

PIM & DAM

God produktinformasjon er på mange måter selve kjernen i digital handel, og god produktdata og digitale mediefiler er en forutsetning for å oppnå gode resultater med eCommerce. PIM & DAM forenkler og effektiviserer arbeidet med å strukturere og vedlikeholde produktdata og digitale medier på tvers av systemer, kanaler og prosesser. Våre rådgivere har lang erfaring med ulike plattformer, og tror på å tilpasse løsningene etter kundene, ikke systemene. 

Har du spørsmål som...

 • Hvordan kan arbeid med produktinformasjon effektiviseres, på tvers av systemer og kanaler?

 • Hvordan få leverandørene til å levere raskere og bedre produktinformasjon?

 • Hvordan jobbe bedre og mer effektivt med digitale mediefiler, dokumenter og bilder?

 • Hvordan sikre korrekt og oppdatert produktinformasjon på tvers av språk og markeder?

 • Har vi god nok produktinformasjon i dag?

 • Hvordan bør produktinformasjon struktureres og presenteres på produktsider for å øke sannsynlighet for salg?

  ...så vil du nok få mye ut av å ta en prat med en av våre eksperter!

Product Information Management (PIM)

Våre PIM-eksperter er langt over gjennomsnittet engasjert i produktdata, nettopp fordi produktinformasjon er så kritisk for bedriften. Men arbeidet med å sikre god produktinformasjon kan dessverre ofte oppleves tungvint og ineffektivt, fordi registrering, beriking og kanaltilpasning er utfordrende.

Et «Product Information Management»-system, eller PIM-system, bidrar til å løse nettopp slike utfordringer, fordi det gir kontroll over alle produktdataene og effektiviserer arbeidet med produktberikelse. Les mer om PIM og hvem det passer for her.

Brukervennlig produktberikelse

Et PIM-system er utgangspunktet for å løse utfordringene man møter i arbeidet med produktinformasjon, men for å kunne utnytte mulighetene PIM tilbyr kreves opplæring og tilpasning til den individuelle kunde.

Våre PIM-eksperter bidrar med utvikling av gode prosesser, strukturering og organisering av produktdata for å gjøre arbeidet så effektivt og brukervennlig som mulig for våre kunder. Våre rådgivere starter med en discovery-periode for å utforske kundens prosess, kartlegge og forstå behov og arbeidsmetodikk. De bidrar deretter med å videreutvikle prosess, implementere og tilpasse PIM-systemet til kundens prosess. 

Digital Asset Management (DAM)

Mange opplever at digitale mediefiler lagres og håndteres på ulike måter internt i bedriften, og at de lagres i ulike systemer etter ulike rutiner og strukturer på tvers av avdelinger. Arbeid som involverer digitale medier kan oppleves lite oversiktlig og tidkrevende.  

Med et DAM-system, eller "Digital Asset Management"-system, kan alle digitale medier sentraliseres i ett system, slik at dere har oversikt og kontroll over alle medier.  Et felles system og struktur uavhengig av avdelinger og kanaler forenkler arbeidet med å lete frem, dele, tilpasse og bruke medier i ulike kanaler. Les mer om DAM her.

 

Så hva kan vi hjelpe dere med?

 • Implementering av PIM & DAM

 • Strukturering av data

 • Optimalisering av prosesser tilpasset den individuelle kunde og arbeidsflyt

 • Optimalisering mot leverandører av produktinformasjon

 • Rådgiving for bruk og presentasjon av data

 • Brukerveiledning, kurs & opplæring

 • Oppfølging og videreutvikling

Vil du vite mer?

Ta en prat med Markus, han er utrolig dyktig på de fleste temaer innen digital handel, og er en trivelig kar i tillegg!

Ta kontakt

Digital strategi, digital transformasjon og endringsledelse

Design, UX og CRO

Netthandel for B2C og B2B-aktører

Masterdata, produktberikelse og mediehåndtering

Best of breed-partnere og inhouse tech

Marketing, personalisering, lojalitet, kundeservice & salg

eCom marketing-spesialister hjelper deg med SEO, SEM og mer

Support, hosting og videreutvikling

Meld deg på nyhetsbrev!