Convert blir en del av Pearl Group Les mer

 


Teknisk SEO for eCommerce - best practice for bilder, URLer & tekst 

Jørgen S. Bjølseth

SEO & Data Analyst, PearlConvert

Kontakt oss

Det er mange hensyn å ta når man skal vurdere den tekniske helsen på sin egen nettside, og avhengig av teknisk kompetanse kan mye virke uoversiktlig og vanskelig. Derfor kan det for mange være enklest å samarbeide med en SEO-partner dersom man mistenker at det bør gjøres tiltak. I denne artikkelen vil vi gi noen tips til hva man kan gjøre selv, som ikke krever større teknisk kompetanse. 

Vi skal nå se på nettsidens bilder og url-struktur, og hvordan disse kan optimaliseres. 

Teknisk SEO

Teknisk SEO kan sammenlignes med en bygnings-grunnmur som nettsiden, eller huset, skal bygges på. Dersom det er svakheter i grunnmuren vil det ikke gi de beste resultatene, uansett hvor fint huset som står på det er. Det samme gjelder for en nettside, dersom det er mange tekniske svakheter vil man få en dårligere opplevelse av resten av nettsiden. 

Optimalisering av nettsidens bilder 

Når man driver en nettbutikk er gode produktbilder essensielt. God kvalitet på bildene som også gjør at kunder ønsker å kjøpe produktet står ofte i fokus, og for mange stopper det der. Dersom man ikke foretar seg noe mer vil flere viktige signaler søkemotorene ser på falle ut, blant annet er det viktig at bildenes størrelse ikke går på bekostning av nettsidens lastehastighet. Har man en stor nettbutikk med mange produkter vil bildene naturligvis være en stor del av nettsidens innhold, og det er derfor ekstra viktig at man følger bestepraksis for å gi brukerne og Google et godt helhetsinntrykk av nettsiden.

Nettsidens bilder påvirker lastehastigheten 

Dersom man har mange store bilder på en nettside vil det kunne påvirke hvor fort siden lastes. Googles retningslinjer sier at bilder ikke bør overskride 300kb, men dette kan være en utfordring å ha kontroll på for en nettbutikk. 

Det er ikke uvanlig at det er flere brukere i bedriften som legger opp produkter og bilder, og det er heller ikke uvanlig at man får bilder til bruk på nettsiden direkte fra produsent av produktene. Bildene man får fra produsenten er sjelden optimalisert for hurtig innlasting, og for å sikre at størrelsen er så optimal som overhodet mulig bør bilder komprimeres før det lastes opp dersom bildet overskrider 300kb.

Bildets filnavn 

Når man navngir et bilde kan det være fristende å la navnet være som det er, og ikke gjøre noen endringer på det. Bestepraksis for bilder er allikevel å ha et beskrivende navn. Dette gjør det også enklere senere dersom man må rydde opp i biblioteket, da man enkelt kan finne frem til korrekt bilde.

Man kan i tillegg til dette inkludere relevante søkefraser i filnavnet for å øke sannsynligheten for at Google velger å vise frem ditt bilde i søkeresultatet. Det er viktig at navn på bilder er så beskrivende som mulig og bruker bindestrek mellom hvert ord, fremfor å bruke understrek eller mellomrom. Det er også viktig å unngå tall, punktum og spesialtegn (%&) og æ, ø, å for minst mulig problemer med URL-kompabilitet. 

Inneholder bildenavnet norske spesialtegn kan de erstattes slik; æ = ae, ø = o, å = a. 

Bildets alt-text

Bildets alt-text gir ytterligere kontekst til søkemotorer og brukere, det er denne teksten som leses opp av programmer for svaksynte slik at de også får et innblikk i hvilke bilder det er på nettsiden. Teksten bør derfor være så beskrivende som mulig, på under 125 tegn.  

(tips – ikke begynn alt text med «bilde av», kun beskriv hva som er på bildet) 

Dersom du følger alle disse rådene vil du ha gode forutsetninger for å sikre at bildene dine er så optimale som mulig, i tillegg til at de er ekstra brukervennlige. Dersom du først gjør en opprydning i bildenes størrelse, kan det være like hensiktsmessig å fikse på de andre nevnte tiltakene.

Nettsidens URL struktur 

Når man legger opp nye produkter eller sider i nettbutikken kan det være lurt å ha en plan eller veileder for hvordan URL strukturen skal være. Dette vil gjøre det enklere for brukere å navigere på nettsiden, i tillegg til at det kan sende tydeligere signaler til Google. URL strukturen forteller Google noe om hva man kan forvente å finne på de forskjellige delene av nettsiden. Under vil du få en liten innføring i de forskjellige leddene i en URL.  

Kategorinivå 

Bak den første slashen i URLen bør vi finne kategorien, dette vil se slik ut «nettbutikk.no/kategori/». Her vil vi kun finne kategorier, eller det øverste nivået av sider (eksempelvis innholdsdatabase, arkiv eller inspirasjonsinnhold). Her vil vi begynne å bygge konteksten for Google, og for brukere når det gjelder hva man kan finne på et mer overordnet nivå. Selger nettbutikken din smykker og tilbehør vil det kanskje være nettbutikk.no/klokker, eller nettbutikk.no/halskjede. Da er det enkelt å forstå hva slags innhold man kan forvente å finne på denne siden. 

Underkategori 

Det vil ikke alltid være relevant med underkategori, men i de aller fleste tilfeller kan det være hjelpsomt for både brukere og søkemotorer dersom man deler opp enda mer granulært. Hvis vi bruker eksemplene fra forrige avsnitt, så vil URLen se slik ut: nettbutikk.no/klokker/herre, eller nettbutikk.no/halskjede/gull.  

Canonicals

Hensikten med canonicals er å fortelle hvilken URL som er den «korrekte» kopien, eller hovedversjonen av URLen. I nettbutikker kan produkter ofte ligge i flere kategorier, og dermed ha flere URLer. For en søkemotor vil det da kunne se ut som man har duplisert innhold, noe som vil påvirke den organiske synligheten dersom man ikke gir signaler til søkemotoren om at dette er kopier og at det fins en «hoved»versjon av innholdet. Dette gjøres ved å bruke canonicals. For å gi søkemotoren mest mulig kontekst om hva hvert enkelt produkt er, bør canonical være satt til den URLen som gir mest informasjon. Det vil da ofte være versjonen av URLen som er lengst. Et eksempel kan være nettbutikk.no/halskjede/kvinner/gull/produktnavn, dette gir mer kontekst til søkemotoren enn nettbutikk.no/produktnavn.  

Metatittel og metabeskrivelse

Metabeskrivelsen skal gi en kort og god oppsummering av hva man kan finne på den aktuelle siden. Dersom det er relevant kan det også være hensiktsmessig å inkludere en CTA på slutten. Dersom man ikke holder seg innenfor Googles krav til lengde vil metabeskrivelsen bli avkortet med (…) på slutten, og søkerne i Google vil ikke få med seg all informasjonen. Metatittelen skal på samme måte gi en god beskrivelse av hva nettsiden handler om, da denne teksten er «overskriften» til metabeskrivelsen.  

Metabeskrivelse

Dersom man skal oppfylle Googles krav til lengde bør man holde seg under 920 pixler, som er omtrent 155 tegn. Det aller viktigste når man skriver er å gi søkerne god informasjon, så dersom innholdet blir trukket ut kun for lengden kan man gjerne skrive kortere. Som nevnt i avsnittet over bør man ikke overskride grensen da dette kan føre til at kunden mister informasjon når det blir avkortet. Når man skal inkludere en CTA på slutten bør denne være så fengende som mulig, og gjerne ikke en standardisert setning.  

Metatittel

På samme måte som metabeskrivelse skal metatittelen også fortelle brukeren av Google hva som finnes på nettsiden, en god metatittel vil også gjøre det enklere å holde oversikt over hva som er hvor dersom man har flere faner oppe. Metatittelen bør ikke overskride 60 tegn, slik at den ikke blir avkortet. Nøyaktig informasjon om hva som er på siden, samt en fengende metatittel vil hjelpe søkere med å velge riktig i søkeresultatet. 

Overskrifter H1, H2 og H3

 Overskriftene skal forklare leseren hva som kommer i det følgende avsnittet. Det er derfor viktig at de er så beskrivende som mulig. Navnene på de forskjellige h-tagene beskriver viktighet og forteller noe om strukturen på innholdet til både bruker av nettsiden, og crawleren til søkemotorene.  

H1 – Hovedoverskrift; Hva innholdssiden handler om oppsummert. Brukes bare en gang! 

H2 – Subtittel/undertittel for å dele opp innhold. Kan brukes flere ganger i innholdssiden. 

H3 - Underkategorier for å dele opp innholdet ytterligere, noe som kan gjøre innholdssiden enklere å lese. Man kan bruke ingen eller mange H3-tagger, tilpasset innhol

Vil du vite mer om hva som ligger i teknisk SEO? Ta kontakt med oss så ser vi på hvordan vi kan hjelpe deg dit oppnå det du ønsker raskest mulig.  

Populære meninger.

Martech: Fem utfordringer verktøyet løser | PearlConvert

Riktig Martech bidrar til god vedlikehold og lagring av kundedata, mer effektiv kommunikasjon, øker lojalitet og CLV. Les mer om Martech hos PearlConvert!

Fire steg til større Customer engagement | PearlConvert

Customer Engagement styrker relasjonen mellom bedrift og kunder. PearlConvert gir deg fire steg for hvordan skape mer kundeengasjement og få mer lojale kunder.

Økt lønnsomhet med Customer Lifetime Value | PearlConvert

Det er vanskelig å vite hvilke av dine kunder er mest lønnsomme. Customer Lifetime Value gir deg svaret, og du kan lese hvordan i denne PearlConvert artikkelen.
Meld deg på nyhetsbrev!